Fa-logo2.gif (12705 bytes)    


2010 - 2014


No’s

Swedish title

Script/Artist

English title

Source
Frew

2010

    

1

Kaye & Hawa i djungelpatrullen
TP/PR
The New Recruits
D222
1510
1
Dödlig fristad, del 3
FA/BA
Crook's haven, part 3
S113
1133

2

Den gäckande befälhavaren 
TP/PR
The Unknown Commander
D226
1558

3-4

Draktronen
JH/HB
The Dragon Throne 
F839
1561

3-4

Diamantbägaren, del 1
FA/BA
Crazy Louie's Story, part 1
S114
1073
5
Brännpunkt Barbados
CR/HL
Hotspot Barbados
F840
1562
5
Diamantbägaren, del 2
FA/BA
Crazy Louie's Story, part 2
S114
1073

6

Mord på beställning
TP/CS
The Murder Victim
F841
1563
6
Diamantbägaren, del 3
FA/BA
Crazy Louie's Story, part 3
S114
1073

7

Johnny Hotwire - Utanför lagen
TP/SV
Johnny Hotwire - Outlaw Days 
F842
1564
8-9
Johnny Hotwire - Löftet
TP/KL
The Promise
F843
1565

10

Brännpunkt Baronkhan
CR/F
Invasion of Baronkhan
F844
1567

11

I nattens mantel svept
CR/HB
Cloak of Darkness
F845
1570

12-13

Vargmannens skatt
TP/CS
The Wolfman's Treasure
F846
1571
14
Patrullman Auro
CR/SV
Patrolman Aurora
F847
1572

15

Plutoniumvraket 
TP/JB
The Plutonium Wreck 
F848
1577
15
Kit och småfolket, del 1
FA/BA
Kit and the Little People, part 1
S115
1496

16

Chatu
TP/PR
The Python of Bengalla
D217
1458
16
Kit och småfolket, del 2
FA/BA
Kit and the Little People, part 2
S115
1496

17

Dödligt virus
TP/PR
Justice for the Python
D224
1535

18-19

En ohelig allians 
CR/KL
The Governor and Scarface
F849
1578
20
Graffiti girl
TP/PR
The Phantom Graffiti Mystery (Graffiti Phantom)
D221
1503
20
Terroristerna, del 1
FA/BA
The Terrorists, part 1
S116
840A

21

Sala och presidenten
TP/RM
Sala and the President
F850
1582
21
Terroristerna, del 2
FA/BA
The Terrorists, part 2
S116
840A

22

Fången i Himalaya 
FA/MO
The Prisoner of the Himalayas
D5
1249
22
Den människoätande tigern
FA/MC+LI+IN
The Limper
S58
1297
22
Skeppsgossen och prinsessan
JL/HL
The Cabin Boy and The Princess
F851
1587
23
Ritt med döden
TP/CS
The Great Race
F852
1585
24
Devil i New York
SAA/CS
Devil in New York
F464
1588
24
Guldbehållarens gåta
SAA/CS
-
F480
 -
24
Djurhandlaren, del 1
FA/BA
The Missing Link Family, part 1
S117
1219

25-26

Luftpiraternas återkomst
FA/MO
The Return of the Sky Band
S6
1270
25-26
Savannens jättar
NW/CS
The Savannah Giants
F459
1588
25-26
Djurhandlaren, del 2
FA/BA
The Missing Link Family, part 2
S117
1219

2011

 

1

Kapten Walkers söner 
JL/HL
The Sons of Captain Walker
F853
1592
1
Djurhandlaren, del 3
FA/BA
The Missing Link Family, part 3 
S117
1219
2-3
...Bland offren: Diana Palmer-Walker 
TP/PR
The Death of Diana Palmer
D227
1566
2-3
...Bland offren: Diana Palmer-Walker 
TP/PR
The Phantom at Sea
D228
1602

4

Walkers ritt
CR/SV
Walkers ride
F854
1593
5
I giljotinens skugga
CR/HB
In the Shadow of the Guillotine
F855
1594

6

I dödskallemärkets skugga
CR/HB
Power of the Skull Mark
F856
1595
7
Moz - siaren
TP/PR
The Jungle Gang
D219
1485

8-9

Legenden om Rahotep: Del 1: Thots bok
CR/HL
The Legend of Rahotep
F857
1596
10
Syster Stålnäve  
TP/CS
Sister Steelfist  
F858
1598

11

Dödskallemorden
CR/SV
The Skull Murders 
F859
1600
12-13
Legenden om Rahotep 2: Dödens dolda hand
CR/KL
The Legend of Rahotep, Part 2 
F860
1601

12-13

Jaktfalken från Rhua 
FA/BA
Great Raptor of Rhua
D164
930
14
Dödlig bärgning
CR/HB
Fatal Salvation
F861
1603

15

Farlig flykt
CR/FFE
Dangerous Escape
F862
1604
15
Mysteriet i Karapura, del 1
FA/BA
Mysterious Karapura, part 1
S118
1034

16-17

Ödesdigert möte
CR/HL
Fateful Meeting
F863
1605
16-17
Knarkbaronerna
FA/BA

Chasamba

D165

935

16-17
Mysteriet i Karapura, del 2
FA/BA
Mysterious Karapura, part 2
S118
1034
18
Möte med mördare
CR/JB
Encounter with Murder 
F864
1608

19

I Dianas spår, del 1 
TP/PR
The Trail to Gravelines Prison
D229
1602
20
I Dianas spår, del 2  
TP/PR
Chatu's Fate
D230/231
1602

21-22

Legenden om Rahotep 3: Krokodilgudens tempel
CR/KL
The Legend of Rahotep, Conclusion
F865
1612

21-22

Prins Rex
FA/BA
Rex: Prince of Baronkhan
D166
948A

23

Syndabocken
CR/SV
The Scapegoat
F866
1614

24

Den nya abbedissan
BI/CS
The New Abbess
F867
1615
24
Båtflyktingarna, del 1
FA/BA
The Eastern Dark, part 1
S119
1226
25-26
Fallet Strong
JL/HL
A Strong Case 
F868
1618

25-26

Båtflyktingarna, del 2
 FA/BA
The Eastern Dark, part 2
S119
1226

2012

 

1

Adenvikens pirater  
NK/KL
The Gulf of Aden Pirates
F869
1627
1
Båtflyktingarna, del 3
FA/BA
The Eastern Dark, part 3
S119
1226

2-3

Brännoffer
CR/HB
Burnt Offering  
F870
1622

2-3

Keela-Wee, del 1
FA/BA
The Golden Beach of Keela-Wee, part 1
S120
1216
4
I packisens grepp
TP/JB
Trapped in the Pack Ice 
F871
1624
4
Keela-Wee, del 2
FA/BA
The Golden Beach of Keela-Wee, part 2
S120
1216

5

Vampyren
TP/FFE
The Jungle Vampire 
F872
1625
6-7
Grinning Jack's Skatt 
CR/CS
Grinning Jack's Treasure 
F873
1626

6-7

Diana - Rapporterad saknad
FA/MO
Diana - Aviatrix lost 
D14
935A

8

Piraternas fånge  
JL/HL
The Pirate's Prisoner
F874
1630
9
Rädda Jerusalem
CR/KL
Save Jerusalem
F875
1628
10-11
Den sovande skönheten
Germano Ferri
The Strange Girl
L´Uomo M
1629

10-11

Jakten på den försvunna skatten
FA/MO
The Phantom's Treasure 
D15
972

12

Apornas dal
TP/SV
Valley of the Apes
F876
1631
13
Gravskändarna
CR/HB
The Resurrection Man
F877
1634

14-15

Förgiftat land
FP/CS
The Poisoned Land
F878
1636

14-15

Sjöguden Lago  
FA/MC
Lago the Lake God
D24
1063
16 U-118
FP/KL
U-118
F879
1639
17 Fången i dödskallegrottan
CR/HL
Prisoner in the Skull Cave
F880
1640
18-19 Djudjus förbannelse  
TP/FFE 
The Curse of Djudju
F881
1641
18-19 Viskande skogen
FA/BA
The Whispering Grove
S123
1343
18-19 Djungelflickan
FA/MC
The Wild Girl
D25
1063
20 Bigfoot
FP/JB
Bigfoot 
F882
1643
21 I fädrens mull . . .
FP/HB
The Coffin
F883
1645
22-23 Tempelriddarnas hemlighet  
CR/KL
Secret of the Templar Knights
F884
1646
22-23 Prinsessan Valerie  
FA/MO+MC
Princess Valerie
D27
1085
24 Tidens slut
FP/SV
The Final days
F885
1648
24 Striden mot jättarna, del 1
FA/BA
The Forest Giants, part 1
S124
863A
25-26 Runstenens gåta
FP/JB
The Runestone Saga
F886
1650
25-26 Striden mot jättarna, del 2
FA/BA
The Forest Giants, part 2
S124
863A
25-26 Drottning Asta av Trondelay
FA/MC
Queen Asta of Trondelay
D28
1310
2013            
1 Bandarstatyetten
TP/CS
The Bandar Idol
F887
1654
2-3 Fristaden
CR/AS
The Devil Camp
F888
1655
2-3 Mysteriet S/S Vesta
FA/MC
Romance and the Vesta Pirates
D30
925A
4 Ringens Brödraskap  
CR/HB
The Brotherhood of the Ring
F889
1656
5 Slavskeppet Zong
JL/HL
The Slaveship Zong
F890
1657
6-7 Anno 1349
CR/KL
Year 1349
F891
1659
6-7 Djävulsvagnarna
FA/MO

The Devil Road

D31

1156

8 Jakten på Mu
CR+HL/CS
The Search for MU
F892
1658
8 Sagan om Fantomenklippan, del 1
FA/BA
Phantom Head Peak, part 1
S125
973
9 Rodia - Skymning
CR/F
Rodia - Twilight
F893
1661
9 Sagan om Fantomenklippan, del 2
FA/BA
Phantom Head Peak, part 2 
S125
973
10-11 Källan
DB/AS
The Whistleblower
F894
1664
10-11 Den nyckfulla prinsessan
FA/MC
The Flirtatious Princess
D35
1167
10-11 Skatten på havets botten, del 1
FA/BA
Sunken Treasure, part 1
S126
889A
12 Rodia - Natt
CR/JB
Rodia - Night
F895
1666
12 Skatten på havets botten, del 2
FA/BA
Sunken Treasure, part 1
S126
889A

13

Demonen från underjorden
PM/KL
The Basilisk  
F896
1667
14-15 Osynliga ögon
CR/HB
Invisible Eyes
F897
1669
14-15 Black Fagin  
MT(CR)/KL
-
F286
-
14-15 Mysteriet med silkessnaran 
FA/MC

The Thuggees

D36

807/8

16 Dödlig pandemi 
PM/JB
The Pandemic
F898
1670
16 Skatten i dödskallegrottan

BW/BW

The Treasure in the Skull Cave
F001
-
17 Spökbukten
HL/HL
The Haunted Bay
F899
1671
18-19 Robert Fitzgiles förbannelse
PM/CS
The Curse of Robert Fitzgiles
F900
1673
18-19 Djungelhjälten
FA/MC

The Movie Stars

D38

849

20 Nomaden
TP/RY+EB
The Nomad
S174
1620
20 Jakten på Fantomen
TP/RY+EB+TB
The Shadows of Rune Noble
S175
1633
21 Rodia - Gryning
CR/JB
Rodia - Dawn 
F901
1675
22-23 Smutsiga affärer
PM/AS
Dirty Business
F902
1678
22-23 Flykten från fängelset

FA/MC

The Gray Gang

D40

1060
24 Den svarte kungen
JH/KL
The Black King
F903
1680
24 Rymlingarna
FA/BA
The Escaped Convicts
S127
880A
25-26 Medusas väktare
PM/HB
Medusa's Keeper  
F904
1681
25-26 Virvelligan 
FA/MC
Whirlpool Channel  
D41
1078
2014    
1 De dödas dag 
JH/BK
Day of the dead
F905
1685
2-3 Navaho
DF/CS
Navajo
F906
1688
2-3 Mysteriet med vikingaborgen 
TP/GN
The Viking Fortress Mystery 
S160
1403
4 Den siste Merovingerkungen 
CR/KL
The Last of the Merovingans
F907
1689
5 Slaktaren från Clarksville
OS/SV
The Butcher from Clarksville
F908
1691
6-7 Dödens citadell
BI/AS
Citadel of Death
F909
1694
8 Cyklopen
PM/HB
Cyclops
F910
1696
9 Rodia - Efterspel
CR/JB
Epilogue
F911
1697
10-11 Vägen till sanningen
PM/HL
Path to Truth
F912
1700
10-11 Järnormen 
TP/GN
The Iron Python
S161
1413
10-11 Hotet mot prins Rex
TP/GN
The Prince Rex Conspiracy
S162
1434
12 Snödemonens tempel
JH/F
Temple of the Snow Demon
F913
 1702
13 En piratdrottnings död
BI/CS
Death of a Pirate Queen
F914
1711
14-15 Den odödlige
JL/F
The Immortal
F915
1703
14-15 I lönnmördarens spår
TP/GN
The Assassins
S163
1445
14-15 Mysteriet med eldsberget
TP/GN
Mystery of the Fire Peak
S164
1467
16 Möte med hämnare 
TP/TB
Revenge in Rhodia
S177
1668
16 Heloise på äventyr 
AlS/KWA
 - Bonusserie - 
-
-
16 Hzz på promenad
KJ/KJ
 - Bonusserie -
-
-
17 Nouvelle France
DF/KL
The New France
F916 
1707
17 Farligt vatten
AlS/KWA
 - Bonusserie - 
-
-
18-19 Tjallaren
TP/TB
The Powerhouse Gang
S176
1651
18-19 Mystisk dimma
AlS/KWA
 - Bonusserie -  
-
-
18-19 Förbjudet land
TP/GN
The Forbidden Lands
S165
1478
18-19 Plutoniumpiraterna
TP/PR
The Singh Terrorists
S167
1510
20 Ockraren
JR/HB
The Usurer
F917
 1709
21 Jakten på den försvunna staden
CR/AS
Raiders of the Lost City, pt 1
F918
1725
22-23 Operation Enigma
BI/CS
Operation Enigma  
F919
1717
22-23 Förslavad by
TP/PR
The Accursed Land
S168
1527
22-23 Djungelskolan
TP/PR
The Jungle Lesson
S169
1535
24 Det hemliga vapnet
DF/KL
The secret Weapon
F920
1716
25-26 Blodrött hav
CR/JB
Blood Red Sea
F921
1718
25-26 Triangeldramat 
TP/PR
The Love Triangle (The Eternal Triangle)
S170
 1558

2010-1

2010-24 (bästa omslag)

2010-26

2011-1

2011-10 (bästa omslag)

2011-16/17 (nr 1500)

2011-25/26

2012-1

2012-14/15 (bästa omslag)

2012-25/26

2013-1

2013-24 (bästa omslag)

2013-25/26

2014-1

2014-9 (bästa omslag)

2014-25/26

AE = Anders Eklund, AJ = Anna Jansson, AlS = Alan Sonne, AS = Alex Saviuk, BA = Sy Barry, BI = David Bishop, BK = Bane Kerac,
BM = Bob McLeod, BR = Ben Raab, CC = Carlos Cruz, CR = Claes Reimerthi, CS = César Spadari, DA = Donne Avenell,

DAV = Dan Davis, DF = Dag Frognes, DG = Dick Giordano, DN = Don Newton, DP = Don Perlin, EB = Eduardo Barreto, F = Felmang,
FA = Lee Falk, FB = Felmang&Benny, FFE = Felmang&Ferri, FM = Felmang&Morrik, FP = Falco Pelerin, FU = Felmang&Usam,
GF = Germano Ferri, GN = Graham Nolan, GO = George Olesen, HB = Heiner Bade, HL = Hans Lindahl, IBH = Ingebjörg Berg Holm, IK = Idi Kharelli, IN = Infantino, JB = Joan Boix, JH = Jens Hansegård, JL = Janne Lundström, JM = Jean Yves Mitton,
JR = John Rassy, JV = Jaime Vallvé, KJ = Karl Johnsson, KL = Kari Läppenen, KWA = Kim W Andersson, LI = Bill Lignante,
LM = Lennart Moberg, LMc = Luke McDonell, MA = Maidagan, MC = Wilson McCoy, MF = Mark Verheiden, MJ = Magnus Jönsson, MO = Ray Moore, MK = Magnus Knutsson, MS = Magnus Seter, NK = Nils Kajander, NN = Nils Nordberg, NW = Norman Worker,
OE = Özcan Eralp, OS = Olof Siverbo, PEH = Per-Erik Hedman, PM = Philip Madden,
R = Redno, RM = Roy Mann, RS = Roger Stern, RY = Paul Ryan, SAA = Sverre Årnes, SG = Scott Godall, SV = Sal Velluto, TB = Terry Beatty, TL = Terence Longstreet,
TP = Tony de Paul, UG = Ulf GranbergUppdaterades 2015-08-12
© 2009 Björn Harnby, harnby@yahoo.com