VECKOTIDNINGSSERIEN (1942-1947)

B1-B22
Allan Kämpe och Hjärntrusten
B23-B37b
Metallön
B40-B56
Skuggor över Kina
B57-B75
Attack mot Nordpolen

B76-B86

Panik! Panik! (Asteroid 701)
B87-B96
I en försvunnen värld
B97-B106
Afrikas svarta källa
B107-B125
Meteor observerad
V126-V143
Grodligan
V144-V161
Kejsaren av Madagaskar
DAGSTIDNINGSSERIEN (som den publicerades i 'Morgon-tidningen' 1945-1957)
D1-D42
27.09.1945-14.12.1945
Den artificiella orkanen
D43-D138
15.12.1945-09.03.1946
Öknens pärla
D139-D180
11.03.1946-01.05.1946
Robotdrottningen
D181-D250
02.05.1946-25.07.1946
Transuran-atomen
D251-D315
26.07.1946-09.10.1946
Expedition Himalaya
D316-D399
10.10.1946-20.01.1947
Saturnusligan
D400-D498
21.01.1947-21.05.1947
Midas’ hand
D499-D668
22.05.1947-08.12.1947
I Jordens innandöme
D669-D804
09.12.1947-26.05.1948
Attack mot Nordpolen
D805-D990
27.05.1948-31.12.1948
Flygfiskarna (Den flytande ön - Atomstaden)
D991-D1362
03.01.1949-23.03.1950
Tillbaka till Nordpolen
D1363-D1404
24.03.1950-16.05.1950
Jorden runt-tävling
D1405-D1572
17.05.1950-01.12.1950
Sahara
D1573-D1614
02.12.1950-24.01.1951
Skuggor i Kina
D1615-D1650
25.01.1951-07.03.1951
Grodligan
D1651-D1680
08.03.1951-14.04.1951
Metallön
D1681-D1806
16.04.1951-12.09.1951
Professor Smiths land
D1807-D1848
13.09.1951-31.10.1951
Afrikas svarta källa
D1849-D1914
01.11.1951-19.01.1952
Meteor observerad
D1915-D2046
21.01.1952.30.06.1952
Ringen i rymden
D2047-D2196
01.07.1952-22.12.1952
Överjordisk skönhet
D2197-D2238
23.12.1952-13.02.1953
Rivalerna
D2239-D2286
14.02.1953-14.04.1953
Den osynliga kvadraten
D2287-D2298
15.04.1953-28.04.1953
Allan Kämpe och Hjärntrusten
D2299-D2358
29.04.1953-11.07.1953
Wanda Peters
D2359-D2388
13.07.1953-15.08.1953
Asteroid 701 (Panik! Panik!)
D2389-D2454
17.08.1953-30.10.1953
Riddaren av Ringvald
D2455-D2544
31.10.1953-17.02.1954
Café Universum
D2545-D2664
18.02.1954-14.07.1954
Elektroraketen
D2665-D2719
15.07.1954-16.09.1954
Främmande plan på Himalaya
D2720-D2819
17.09.1954-15.01.1955
Operation Snömannen
D2820-D2939
17.01.1955-09.06.1955
Mot Månen
D2941-D2946
10.06.1955-17.06.1955
Allan Kämpe och Hjärntrusten (resumé)
D2947-D3030
18.06.1955-24.09.1955
Avstängd väg
D3031-D3144
26.09.1955-08.02.1956
Rekordflickan
D3145-D3324
09.02.1956-13.09.1956
Öknens pärla
D3325-D3391
14.09.1956-01.12.1956
I Jordens innandöme
D3392-D3450
03.12.1956-13.02.1957
Allan Kämpe och Hjärntrusten
D3451-D3518
14.02.1957-07.05.1957
Fredag den 13:e *)"Attack mot Nordpolen"
(D758-D761)


"Professor Smiths land"
(D1746-D1750)
*) serien om Allan Kämpe avslutades mitt i pågående episod och ersattes av serien "Roy Rogers".
I 'Dagbladet' och 'Hallands Nyheter' fortsatte serien t.o.m strip nr. D3525.
Jämfört med den danska utgivningen så saknas ~25 strippar.

PUBLICERING I SVENSKA SERIETIDNINGAR

Veckans Serier (1943)

22-42

Allan Kämpe och Hjärntrusten

Julalbum (1949-1951)

1949

Midas’ hand

1950

Saturnusligan

1951

Café Universum

Beliförlaget (1953)

1-2
Afrikas svarta källa
3-5
Grodligan

6-8

Skuggor i Kina
9-10
Metallön

11-15

Öknens pärla

16-18

Expedition Himalaya

Formatic Press (1962-1963)

1962
1
Avstängd väg, Öknens pärla, I Jordens innandöme
1962
2
Den osynliga kvadraten, Riddaren av Ringwald, Café Universum, Elektroraketen
1962
3
Skuggor i Kina, Professor Smiths land, Afrikas Svarta källa, Meteor observerad, Rivalerna

1962

4
Främmande plan på Himalaya, Operation Snömannen, Mot månen, Grodligan
1963
1
Ringen i rymden, Jorden runt-tävling

1963

2
Överjordisk skönhet, Metallön
1963
3
Sahara

1963

4
Attack mot nordpolen, Panik! Panik! (Asteroid 701)
Serienytt (1962-1963)
4/1962
Allan Kämpe och Hjärntrusten
5 - 9/1962
Rekordflickan
10 - 11/1962
Den artificiella orkanen
12 - 13/1962
Robotdrottningen
14 - 17/1962
Saturnusligan
18 - 21/1962
Midas’ hand
22 - 25/1962
Fredag den 13:e
26 - 31/1962
Attack mot Nordpolen
32 - 39/1962
Flygfiskarna (Den flytande ön - Atomstaden)
40 - 44/1962
Hjärntrustens nya högkvarter
46/1962 - 5/1963
Drakdrottningen (Wanda Peters)
6 - 11/1963
Avstängd väg
Allan Kämpe-serien var ej med i nr. 28 och 45/1962

Seriepressen (1971-1972)
1/1971 - 14/1972
Attack mot nordpolen
Samlingsalbum (1976)
 - Den articifiella orkanen
 - Saturnusligan
 - Midas’ hand
 - Ringen i rymden
 - Asteriod 701
 - Café Universum
 - Elektroraketen
REKORDMAGASINET (1944-1951)
Allan Kämpe publicerades i 'Rekordmagasinet' med start i nr. 44/1944 och höll på t.o.m nr. 27/1951.
Eugen Semitjov slutade teckna veckoseriens helsidor 1947, men 'Rekordmagasinet' redigerade om dagstrippar
till helsidor/veckoföljetong under åren 1948-1951.
44/1944 - 14/1945
Skuggor över Kina
15/1945 - 31/1945
Metallön....... *)
32/1945 - 50/1945
Attack mot Nordpolen
1/1946 - 11/1946
Panik! Panik! (Asteroid 701)
12/1946 - 21/1946
I en försvunnen värld
22/1946 - 32/1946
Afrikas svarta källa
33/1946 - 2/1947
Meteor observerad
3/1947 - 19/1947
Grodligan....... **)
20/1947 - 37/1947
Kejsaren av Madagaskar
38/1947 - 8/1948
Den artificiella orkanen
8/1948 - 48/1948
Öknens pärla
1/1949 - 18/1949
Robotdrottningen
19/1949 - 41/1949
Transuran-atomen.......***)
42/1949 - 15/1950
Expedition Himalaya
16/1950 - 44/1950
Saturnusligan
45/1950 - 27/1951
Midas' hand
*) Allan Kämpe-serien var inte med i nr. 30/1945
**) Planscherna i nr. 11 och 12/1947 samt planscherna i nr. 18 och 19/1947 kom i fel ordning. Plansch V143 är inte publicerad i 'Rekordmagasinet' (skulle varit efter nr.19/1947).
***) Planscherna 250, 251 och 252 är inte publicerade i 'Rekordmagasinet' (skulle varit mellan nr. 31 och nr. 32/1949). De publicerades däremot i danska 'Tempo' nr. 50-52/1951 .
Vid publiceringen i 'Rekordmagasinet' byttes seriens logga ut vid några tillfällen, se nedan.

nr. 44/1944 - 21/1946

nr. 22/1946 - 37/1947

nr. 38/1947 - 30/1949

nr. 31/1949 - 27/1951

Dansk publicering i veckotidningen 'Tempo'
Nr.
Dansk titel Svensk titel
19/1947 - 35/1947
Skygger over Kina Skuggor över Kina
36/1947 - 17/1948
Angreb mod Nordpolen Attack mot Nordpolen
18/1948 - 28/1948
Panik! Panik! (Asteroid 701) Panik! Panik! (Asteroid 701)
29/1948 - 38/1948
I en forsvunden verden I en försvunnen värld
39/1948 - 9/1949
Afrikas sorte kilde Afrikas svarta källa
10/1949 - 28/1949
Meteor observeret Meteor observerad
29/1949 - 46/1949
Frøligaen Grodligan
47/1949 - 12/1950
Kejseren af Madagaskar Kejsaren av Madagaskar
13/1950 - 30/1950
Den Artificiella Orkanen Den artificiella orkanen
30/1950 - 18/1951
Ørkenens Perle Öknens pärla
19/1951 - 36/1951
Robotdronningen Robotdrottningen
37/1951 - 10/1952
Transuran-atomet Transuran-atomen

11/1952 - 34/1952

Ekspedition Himalaya Expedition Himalaya
35/1952 - 7/1953
Saturn Ligaen Saturnusligan
8/1953 - 41/1953
Midas' Hånd Midas' hand
42/1953 - 14/1954
Allan og Eva i jordens indre I Jordens innandöme
15/1954 - 1/1955
Fredag den 13. Fredagen den 13:e
2/1955 - 43/1955
Professor Smiths Land Professor Smiths land
44/1955 - 17/1956
Hjernetrustens nye hovedkvarter Hjärntrustens nya högkvarter
18/1956 - 31/1956
Rivalerna Rivalerna
32/1956 - 1/1957
Riddaren av Ringwald Riddaren av Ringvald
2/1957 - 27/1957
Cafè Universum Cafè Universum
1947 utkom endast 37 nummer av 'Tempo' och 1948 utkom endast 39 nummer.
Äventyret "Metallön" som publicerades i 'Rekord-Magasinet' nr. 15-31/1945 är inte publicerat i 'Tempo'.Norsk publicering i 'Vårt Blad' (1945-46)

5/1945 - 14/1946

Kjempe-Knut ved Hjernetrusten

*) De första veckorna hette serien "Kjempe-Knut og Hjernetrusten"

Norsk publicering i 'Mannfolk' (1945-46)

-

Kjempe Allan ved Hjernetrusten


Norsk publicering i veckotidningen 'Alle menns Blad' (1947-1957 )

Nr.
Norsk titel Svensk titel
18/1947 - 2/1948
Meteor Panik! Panik!
3/1948 - 12/1948
I en forsvunden verden I en försvunnen värld
13/1948 - 23/1948
Afrikas svarte kilde Afrikas svarta källa
24/1948 - 17/1949
Kjempene Meteor observerad
18/1949 - 11/1950
Froskemannsligaen Grodligan
12/1950 - 3/1951
Keiseren av Madagaskar Kejsaren av Madagaskar
4/1951 - 29/1951
Plutonium-kilden ....... *) Expedition Himalaya
1/1952 - 7/1953
Saturnligaen Saturnusligan
8/1953 - 20/1954
Midas' hånd... .. . ... ..**) Midas' hand
21/1954 - 47/1954
I jordens indre I Jordens innandöme
48/1954 - 37/1955
Sahara Sahara
38/1955 - 46/1955
Froskemannsligaen Grodligan
47/1955 - 35/1956
Overjordisk skjønnhet Överjordisk skönhet
35/1956 - 42/1956
Asteroid 701 (Meteor) Asteroid 701 (Panik! Panik!)
43/1956 - 2/1957
Rivalene Rivalerna

2/1957 - 35/1957

Ringen i rommet

Ringen i rymden
'Alle menns blad' kom ut med 26 nummer per år t.o.m 1949, med 30 nummer 1950 t.o.m 1953 och därefter med 1 nummer per
vecka. Kjempe Allan-serien var inte med i följande nummer av "Alle menns blad": 1948: 22; 1949: 6; 1950: 8, 10, 15, 21, 23, 29;
1951: 6, 14, 20, 27, 30; 1952: 7, 14, 17, 21, 27, 29, 30; 1953: 6, 13, 20, 27, 28, 30. 1954: 4, 5, 6, 14, 17, 24, 25, 33, 45, 46
*) 2 planscher saknas mellan nr. 26 och 28/1951 och
**) 1 plansch saknas mellan nr. 24 och 25/1953.
Första numret med röd färgsättning var nr. 28/1951. Även blå färgsättning förekom i några nummer; nr. 11/1952 och nr. 35 och 36/1954.


Allan Kjempe i Formatic Press i Norge (1962)

1962
1
Avstengt vei, Ørkenens perle, I jordens indre
1962
2
Den usynlige firkanten, Ridderen av Ringwald, Cafe Universum, Elektroraketten2015 Björn Harnby, harnby@yahoo.com