VECKOTIDNINGSSERIEN (1942-1947)

B1-B22
Allan Kämpe och Hjärntrusten
B23-B37b
Metallön
B40-B56
Skuggor över Kina
B57-B75
Attack mot Nordpolen

B76-B86

Panik! Panik! (Asteroid 701)
B87-B96
I en försvunnen värld
B97-B106
Afrikas svarta källa
B107-B125
Meteor observerad
V126-V143
Grodligan
V144-V161
Kejsaren av Madagaskar
DAGSTIDNINGSSERIEN (1945-1957)
D1-D42
sept. 1945-dec. 1945
Den artificiella orkanen
D43-D138
dec. 1945-10 mars 1946
Öknens pärla
D139-D180
11 mars-1 maj 1946
Robotdrottningen
D181-D250
2 maj-juli 1946
Transuran-atomen
D251-D315
juli-sept 1946
Expedition Himalaya
D316-D399
sept-dec 1946 
Saturnusligan
D400-D498
dec. 1946-april 1947
Midas’ hand
D499-D668
1947
I Jordens innandöme
D669-D804
1948
Attack mot Nordpolen
D805-D990
1948-49
Hjärntrustens nya högkvarter ??
D991-D1362
1949
Tillbaka till Nordpolen
D1363-D1404
1950
Jorden runt-tävling
D1405-D1571
1950
Sahara
D1572-D1614
1950
Skuggor i Kina
D1615-D1650
1950
Grodligan
D1651-D1680
1950
Metallön
D1681-D1806
1951
Professor Smiths land
D1807-D1848
1951
Afrikas svarta källa
D1849-D1914
1951
Meteor observerad
D1915-D2046
1952
Ringen i rymden
D2047-D2196
1952
Överjordisk skönhet
D2197-D2238
1952
Rivalerna
D2239-D2286
1953
Den osynliga kvadraten
D2287-D2358
1953
Wanda Peters
D2359-D2388
1953
Asteroid 701 (Panik! Panik!)
D2389-D2454
1953
Riddaren av Ringvald
D2455-D2544
1954
Café Universum
D2545-D2664
1954
Elektroraketen
D2665-D2719
1954
Främmande plan på Himalaya
D2720-D2819
1955
Operation Snömannen
D2820-D2939
1955
Mot Månen
D2941-D2946
1955
Allan Kämpe och Hjärntrusten (resumé)
D2947-D3030
1955
Avstängd väg
D3031-D3144
1956
Rekordflickan
D3145-D3324
1956
Öknens pärla
D3325-D3391
1957
I Jordens innandöme"Attack mot Nordpolen"
(D758-D761)


"Professor Smiths land"
(D1746-D1750)

PUBLICERING I SVENSKA SERIETIDNINGAR

Veckans Serier (1943)

22-43

Allan Kämpe och Hjärntrusten

Julalbum (1949-1951)

1949

Midas’ hand

1950

Saturnusligan

1951

Café Universum

Beliförlaget (1953)

1-2
Afrikas svarta källa
3-5
Grodligan

6-8

Skuggor i Kina
9-10
Metallön

11-15

Öknens pärla

16-18

Expedition Himalaya

Formatic Press (1962-1963)

1962
1
Avstängd väg, Öknens pärla, I Jordens innandöme
1962
2
Den osynliga kvadraten, Riddaren av Ringwald, Café Universum, Elektroraketen
1962
3
Skuggor i Kina, Professor Smiths land, Afrikas Svarta källa, Meteor observerad, Rivalerna

1962

4
Främmande plan på Himalaya, Operation Snömannen, Mot månen, Grodligan
1963
1
Ringen i rymden, Jorden runt-tävling

1963

2
Metallön, Överjordisk skönhet
1963
3
Sahara

1963

4
Attack mot nordpolen, Panik! Panik! (Asteroid 701)
Serienytt (1962-1963)
4/1962
Allan Kämpe och Hjärntrusten
5-9/1962
Rekordflickan
10-11/1962
Den artificiella orkanen
12-13/1962
Robotdrottningen
14-17/1962
Saturnusligan
18-21/1962
Midas’ hand
22-25/1962
Fredag den 13:e
26-31/1962
Attack mot Nordpolen
32-39/1962
Flygfiskarna (Den flytande ön - Atomstaden)
40-44/1962
Hjärntrustens nya högkvarter
46/1962-5/1963
Drakdrottningen (Wanda Peters)
6-11/1963
Avstängd väg
Allan Kämpe-serien var ej med i nr. 28 och 45/1962

Seriepressen (1971-1972)
1/1971-14/1972
Attack mot nordpolen
Samlingsalbum (1976)
 - Den articifiella orkanen
 - Saturnusligan
 - Midas’ hand
 - Ringen i rymden
 - Asteriod 701
 - Café Universum
 - Elektroraketen
REKORDMAGASINET (1944-1951)
Allan Kämpe publicerades i 'Rekordmagasinet' med start i nr. 44/1944 och höll på t.o.m nr. 27/1951.
Eugen Semitjov slutade teckna veckoseriens helsidor 1947, men 'Rekordmagasinet' redigerade om dagstrippar
till helsidor/veckoföljetong under åren 1948-1951.
44/1944-14/1945
Skuggor över Kina
15/1945-31/1945
Metallön....... *)
32/1945-50/1945
Attack mot Nordpolen
1/1946-11/1946
Panik! Panik! (Asteroid 701)
12/1946-21/1946
I en försvunnen värld
22/1946-32/1946
Afrikas svarta källa
33/1946-2/1947
Meteor observerad
3/1947-19/1947
Grodligan....... **)
20/1947-37/1947
Kejsaren av Madagaskar
38/1947-8/1948
Den artificiella orkanen
8/1948-48/1948
Öknens pärla
1/1949-18/1949
Robotdrottningen
19/1949-41/1949
Transuran-atomen.......***)
42/1949-15/1950
Expedition Himalaya
16/1950-44/1950
Saturnusligan
45/1950-27/1951
Midas' hand
*) Allan Kämpe-serien var inte med i nr. 30/1945
**) Planscherna i nr. 11 och 12/1947 samt planscherna i nr. 18 och 19/1947 kom i fel ordning. Plansch V143 är inte publicerad i 'Rekordmagasinet' (skulle varit efter nr.19/1947).
***) Planscherna 250, 251 och 252 är inte publicerade i 'Rekordmagasinet' (skulle varit mellan nr. 31 och nr. 32/1949). De publicerades däremot i danska 'Tempo' nr. 50-52/1951 .
Vid publiceringen i 'Rekordmagasinet' byttes seriens logga ut vid några tillfällen, se nedan.

nr. 44/1944 - 21/1946

nr. 22/1946 - 37/1947

nr. 38/1947 - 30/1949

nr. 31/1949 - 27/1951

Dansk publicering i veckotidningen 'Tempo'
Nr.
Dansk titel Svensk titel
19/1947-35/1947
Skygger over Kina Skuggor över Kina
36/1947-17/1948
Angreb mod Nordpolen Attack mot Nordpolen
18/1948-28/1948
Panik! Panik! (Asteroid 701) Panik! Panik! (Asteroid 701)
29/1948-38/1948
I en forsvunden verden I en försvunnen värld
39/1948-9/1949
Afrikas sorte kilde Afrikas svarta källa
10/1949-28/1949
Meteor observeret Meteor observerad
29/1949-46/1949
Frøligaen Grodligan
47/1949-12/1950
Kejseren af Madagaskar Kejsaren av Madagaskar
13/1950-30/1950
Den Artificiella Orkanen Den artificiella orkanen
30/1950-18/1951
Ørkenens Perle Öknens pärla
19/1951-36/1951
Robotdronningen Robotdrottningen
37/1951-10/1952
Transuran-atomet Transuran-atomen

11/1952-34/1952

Ekspedition Himalaya Expedition Himalaya
35/1952-7/1953
Saturn Ligaen Saturnusligan
8/1953-41/1953
Midas' Hånd Midas' hand
42/1953-14/1954
Allan og Eva i jordens indre I Jordens innandöme
15/1954-1/1955
Fredag den 13. Fredagen den 13:e
2/1955-43/1955
Professor Smiths Land Professor Smiths land
44/1955-17/1956
Hjernetrustens nye hovedkvarter Hjärntrustens nya högkvarter
18/1956-31/1956
Rivalerna Rivalerna
32/1956-1/1957
Riddaren av Ringwald Riddaren av Ringvald
2/1957-27/1957
Cafè Universum Cafè Universum
1947 utkom endast 37 nummer av 'Tempo' och 1948 utkom endast 39 nummer.
Äventyret "Metallön" som publicerades i 'Rekord-Magasinet' nr. 15-31/1945 är inte publicerat i 'Tempo'.


Norsk publicering i 'Vårt Blad' (1945-46)

5/1945-14/1946

Kjempe-Knut ved Hjernetrusten

*) De första veckorna hette serien "Kjempe-Knut og Hjernetrusten"

Norsk publicering i 'Mannfolk' (1945-46)

-

Kjempe Allan ved Hjernetrusten


Norsk publicering i veckotidningen 'Alle menns Blad' (1947-1957 )

Nr.
Norsk titel Svensk titel
18/1947-2/1948
Meteor Panik! Panik!
3/1948-12/1948
I en forsvunden verden I en försvunnen värld
13/1948-23/1948
Afrikas svarte kilde Afrikas svarta källa
24/1948-17/1949
Kjempene Meteor observerad
18/1949-11/1950
Froskemannsligaen Grodligan
12/1950-3/1951
Keiseren av Madagaskar Kejsaren av Madagaskar
4/1951-29/1951
Plutonium-kilden ....... *) Expedition Himalaya
1/1952-7/1953
Saturnligaen Saturnusligan
8/1953-20/1954
Midas' hånd... .. . ... ..**) Midas' hand
21/1954-47/1954
I jordens indre I Jordens innandöme
48/1954-37/1955
Sahara Sahara
38/1955-46/1955
Froskemannsligaen Grodligan
47/1955-35/1956 Overjordisk skjønnhet Överjordisk skönhet
35/1956-42/1956 Asteroid 701 (Meteor) Asteroid 701 (Panik! Panik!)
43/1956-2/1957 Rivalene Rivalerna

2/1957-35/1957

Ringen i rommet

Ringen i rymden
'Alle menns blad' kom ut med 26 nummer per år t.o.m 1949, med 30 nummer 1950 t.o.m 1953 och därefter med 1 nummer per
vecka. Kjempe Allan-serien var inte med i följande nummer av "Alle menns blad": 1948: 22; 1949: 6; 1950: 8, 10, 15, 21, 23, 29;
1951: 6, 14, 20, 27, 30; 1952: 7, 14, 17, 21, 27, 29, 30; 1953: 6, 13, 20, 27, 28, 30. 1954: 4, 5, 6, 14, 17, 24, 25, 33, 45, 46
*) 2 planscher saknas mellan nr. 26 och 28/1951 och
**) 1 plansch saknas mellan nr. 24 och 25/1953.
Första numret med röd färgsättning var nr. 28/1951. Även blå färgsättning förekom i några nummer; nr. 11/1952 och nr. 35 och 36/1954.


Allan Kjempe i Formatic Press i Norge (1962)

1962
1
Avstengt vei, Ørkenens perle, I jordens indre
1962
2
Den usynlige firkanten, Ridderen av Ringwald, Cafe Universum, Elektroraketten
2015 Björn Harnby, harnby@yahoo.com