BRYGGERIER I UDDEVALLA


En bok om hur bryggeribranschen sett ut i Uddevalla från början av 1800-talet fram till dags dato.

Boken är skriven av Björn Harnby och utgiven av Harnby Förlag, 2020
Den innehåller rikligt med text och bilder om de bryggerier och bryggare som verkat i Uddevalla under
de senste tvåhundra åren.

Boken är i A5-format och är på 44 sidor.
Den är tryckt i juni 2020 hos Lasertryck.se

Boken kan beställas via harnby@yahoo.com. Den kostar 100 kr + porto.

  Bo Natt och Dag bryggeri
Utsigtens bryggeri
- Kjellmans bryggeri
- Forsters bryggeri
Herman Hanssons bryggeri
Per Jacobsons bryggeri
Uddevalla Ångbryggeri AB
Utsiktens Ångbryggeri AB
Utsiktens bryggeri
Svante Natt o Dag bryggeri
Uddevalla Bryggeri
Hultbergs bryggeri
C.A. Bergs bryggeri
J.L. Larsons bryggeri
C.A. Andreassson & Co.
Bohus Bryggeri
Uddevalla Bryggeri AB

1806 - 1859
1853 - 1905
1876 - 1891

1891 - 1894
1856 - 1869
1856 - 1885
1905 - 1911
1911 - 1919
1919 - 1961
1859 - 1924
1877 - 1945
1881 - 1884
1884 - 1888
1886 - 1945
1888 - 1906
1995 - 1997
2017 -
 

Svante Natt och Dags bryggeri sett från Norra Hamngatan.


Interiörbild. Fotograf: Thure Nihlén. Bohusläns Museum bildarkiv.


Bild från bryggeriets innergård. Fotograf: Hanson. Projekt Runeberg

 

Utsiktens bryggeri. Exteriör 1947. Fotograf: Arne Andersson. Bohusläns Museum bildarkiv.


Interiörbild 1943. Fotograf: David Almqvist. Bohusläns Museum bildarkiv.