Fa-logo2.gif (12705 bytes) -klubbar
  
 
Släkttavla
Legenden
Historik
Fantomen startsida
  
S
ynpunkter på innehållet mottages tacksamt via mail till: harnby@yahoo.com

Det finns och har funnits Fantomenklubbar i ett flertal länder.
För närvarande finns det, vad jag vet, endast aktiva klubbar i Sverige och Norge.
Det har även funnits Fantomen-klubbar i England, Brasilien, USA och Australien.

Nedan finns diplom från några olika Fantomenklubbar:

Sverige:
wpe28.jpg (38240 bytes)
wpeA5.jpg (38934 bytes)
wpe2F.jpg (43011 bytes)

Den officiella Svenska "Fantomenklubben" som bildades redan 1950 och har varit aktiv sedan dess. Den administreras av redaktionen för Fantomen-tidningen.
Besök deras hemsida: www.fantomen.org/
Klubben för dock en tynande tillvaro för tillfället.

  "Djungelpatrullen" bildades i samband med starten av tidningen 'Den Vandrande Vålnaden' 1996 och lades ner strax efter det att tidningen lagts ned redan samma år.
Ansvarig var Janne Eriksson som var redaktör för 'Den Vandrande Vålnaden'.
  "The Scandinavian Chapter of The Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club" är en skandinavisk del av den australiensiska föreningen "The Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club" som bildades efter Lee Falks bortgång 1999 för att hedra hans minne.
Det är en internet-baserad föreningen med möten någonstans i Sverige ca 4 ggr per år. Vid några tillfällen har möten även hållits i de nordiska grannländerna.
Mer om denna förening på dess hemsida: www.schapter.org/

Norge:
 
England:
wpe43.jpg (33750 bytes)
 
wpe59.jpg (44784 bytes)
"Fantomet-klubben" är den norska motsvarigheten till den svenska "Fantomenklubben".
Klubbarna samarbetar på så sätt att de ger ut samma tidning i de båda länderna,
men klubb-sidorna är olika och adminstreras av de respektive redaktionerna.
Besök deras hemsida: www.fantomet.no
  "The Phantom Society" är en numera nedlagd Fantomen-klubb
i England.
Den existerade under några år i samband med att 'Wolf Publishing' gav ut 'The Phantom' under åren 1992-1993.

USA:
 
wpe4B.jpg (32624 bytes)
 
"Friends of The Phantom" var en ideell förening i USA som 2-4 ggr per år gav ut ett
medlemsblad med information om Fantomen, Samlarprylar, Artiklar om Fantomen samt
intervjuer med Fantomen-tecknare och -författare.
De största drivkrafterna i föreningen var Ed Rhoades, ansvarig utgivare, och Pete Klaus.
De höll på mellan åren 1993-2004.
 
"The Ancient and Mysteriuos Order of the Phantom".
En Fantomenförening i USA som existerade under 1950-talet och
lär ha haft Wilson McCoy som medlem.

Australien:
 
wpe42.jpg (26864 bytes)
 
wpe46.jpg (46688 bytes)
"The Independent Phantom Club of Australia" är en numera nedlagd Fantomen-klubb
i Australien.
 
"The Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club" är en
Australiensisk förening som bildades efter Lee Falks bortgång
1999 för att hedra hans minne.
Den är moderförening till "The Scandinavian Chapter of The
Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club".

 

Skapad 2002-11-18
  Senast uppdaterad 2016-03-11.
© 2002 Björn Harnby, harnby@yahoo.com

Tillbaka till överst på sidan