Allan Kämpe


 
Allan Kämpe är en tecknad serie som skapades av Eugen Semitjov i december 1942, när han var 19 år gammal, och
är troligen den största svenska äventyrsserien genom tiderna.
Serien publicerades som vecko- och dagspress-serie under 1940- och 1950-talen.


Serien publicerades i 'Veckans Serier' i nummer 22-42/1943. Serien presenterades med en helsida per nummer med undantag
av nr. 42 där de två sista serieplanscherna publicerades samtidigt. Tidningen var utgiven av AB Alga och formatet var
25,5 x 34,8 cm. Tidningen innehöll sidouppslag blandade i färg eller i svart-vitt eller i grönt eller rött. Från början var den

på 12 sidor men mot slutet minskade antalet sidor och de sista numren innehöll endast 8 sidor. Till utförandet var 'Veckans Serier' mest lik
en veckotidning där allt innehåll förutom serierna rensats bort. Innehållet var i huvudsak hämtat från amerikansk dagspress, skämtserier (söndagssidor) och äventyrsserier i följetongsform. 'Veckans Serier' upphörde efter drygt ett års utgivning (september 1942 - oktober 1943).

Det socialdemokratiska partiorganet 'Morgon-Tidningen' (före detta 'Social-Demokraten'), började publicera serien dagligen i stripform fr.o.m 27:e september 1945. Det första äventyret där var "Den artificiella orkanen". Serien höll där på t.o.m den 7:e maj 1957 då den avslutades
med episoden "Fredagen den 13:e". Serien avslutades med strip D3518 mitt i episoden och ersattes med serien "Roy Rogers".

Serien påannonserades dels måndagen den 24:e och dels onsdagen den 26:e september med följande annonser:

...


Första strippen i 'Morgon-tidningen', torsdagen den 27:e september 1945.

Serien publicerades även bl.a. i dagstidningarna 'Nya Samhället' (senare omdöpt till 'Dagbladet') och 'Hallands Nyheter' samt ett tjugotal andra dagstidningar under 1940- och 1950-talen.
I 'Dagbladet' och 'Hallands Nyheter' fortsatte serien t.o.m strip D3525 och avslutades i dom tidningarna 9:e maj resp. 14:e juli 1958.


1:a äventyret i 'Veckans Serier' från nr. 26/1943

"Allan Kämpe" publicerades även i 'Dagens Nyheter' under rubriken "Klassikern". Det var episoden "Ringen i Rymden" från 1952 som publicerades
under perioden 15:e juni till 24:e november 1990. Det hela inledes dock med 6 strippar från episoden "Allan Kämpe och Hjärntrusten (resumé)" från 1955.

När serien presenterades stod det att serien skulle hålla på t.o.m 1:e dec. Detta ändrades inte till 24:e november förrän den 17:e nov.


"Allan Kämpe" publicerades även i 'Rekord-magasinet' fr.o.m nr. 44/1944 t.o.m nr. 27/1951.
Eugen Semitjov slutade teckna veckoseriens helsidor år 1947, men Rekord-magasinet redigerade
om dagstrippar till helsidor/veckoföljetong under åren 1948-1951.

När serien började i 'Rekord-magasinet' introducerades den med följande text:
Vi befinna oss några år in i framtiden. Det stora världskriget är äntligen slut och fred råder åter
i världen. Samtidigt har en hemlig organisation trätt i verksamhet. Dess ledare är fyra geniala vetenskapsmän, som vigt sitt liv åt att befria världen från all ondska och våld med hjälp av tekniskt fulländade medel. Organisationen bär namnet HJÄRNTRUSTEN.
En ung svensk flygare Allan Kämpe och hans trogna följeslagerska Eva Larsén tvingas nödlanda under en polarflygning och kommer till Hjärntrustens borg, som ligger vid nordpolen. De blir upptagna som medlemmar i organisationen och Allan når efter många äventyrliga uppdrag en betydande ställning.

Hjärntrusten hade sitt högkvarter i en konstgjord oas mitt i isvidderna vid Nordpolen.
Eva Larsén och vetenskapsmannen Volkow, en av grundarna av Hjärntrusten, blev därefter två trogna följeslagare som följde med Allan på hans färder i rymden.

 


"Allan Kämpe" publicerades i ett antal länder förutom Sverige; t.ex Norge (där Allan fick heta Kjempe-Knut, Kjempe Allan och/eller Allan Kjempe), Danmark (Allan Strong), Finland (Antti Salama och/eller Kapteeni Uljas), Tyskland (Gert Kemp) och Argentina (Alas el Superhombre/Alan Champion).
Ett försök gjordes även att publicera serien i USA. Det blev dock aldrig något med det.

I Sverige publicerades Allan Kämpe enbart i svart-vitt (med undantag för 'Veckans Serier' och vissa sidor i 'Beli-förlagets' publicering) medan serien i danska 'Tempo' publicerades i flerfärgstryck och i norska 'Alle Mens blad' publicerades serien från början enbart i svart-vitt för att i slutet övergå till
en röd-svart färgsättning.
 


Eva Larsen


Volkow
Serietidningsutgivning


Några försök har gjorts att ge ut en egen serietidning med "Allan Kämpe": - 1949-1951 gav det ut 3 album på Eugen Semitjovs förlag.Storleken var 21 x 26,5 cm.
"Allan Kämpe" publicerades i 'Serie-Nytt'
mellan nr 4/1962 - 11/1963..

- 'Beliförlaget' gav 1953 ut en serie om 18 nummer av en serietidning med "Allan Kämpe". Storleken på dessa tidningar var 13,3 x 19 cm.

Serien publicerades i huvudsak i svart-vitt.
Vissa serie-rutor trycktes dock i rött och
om serien fanns med på någon av omslagets insidor eller sista sida så trycktes den i flerfärg.
Se exempel från ett uppslag i nr. 2 där alla
tre varianterna förekommer.

Tidningen innehöll även serierna "Garth" och "Monte Hale" samt ensides skämtserier som "Hopp-Jerka", "Professorn på äventyr", "Familjen Spelevink", "Popp", "Herrarna Dubbel" och "Lillen och Lången".

Som kuriosa visas här hur de två serierutorna överst till höger såg ut när de publicerades i Rekord-magasinet nr. 31/1946.
Som synes är Allan inritad i Beli-förlagets utgåva och Eva har fått andra, kanske mer anständiga, kläder.
När äventyret publicerades i Formatic Press nr. 3/1962 var det dagstidningsversionen som publicerades och serierutorna såg där helt annorlunda ut.


- 'Formatic Press' gav åren 1962–63 ut 8 nummer av "Allan Kämpe" i stort.format (32 x 20,5 cm).

 
"Allan Kämpe" har även publicerats i tidningen 'Serie-Pressen'. Serien förekom där i numren 1/1971 – 14/1972.
Äventyret var "Attack mot Nordpolen" från 1948.
1976 samlades ett antal avsnitt av serien i en albumutgåva från förlaget 'Jensen & Palmgren'...
Albumet innehåller bl.a serierna som gavs ut 1949-1951..
 Storformat (t.om. nr. 10/1972): 40,5 x 28 cm
Format fr.o.m. nr 11/1972: 17 x 26 cm

Förteckning över Allan Kämpes äventyr publicerade i Sverige

Allan Kämpes comeback 2016

Som resultat av ett samarbete mellan Eugen Semitjovs son Jesper Semitjov och Jan Murevärn kommer ett av Jan nytecknat album med Allan Kämpe att ges ut våren 2017. Avsikten är sedan att ge ut ett nytt album per år framöver.
Dessutom arbetar de ihop med andra serieintresserade för
att kommande år med start 2018, då Allan Kämpe fyller 75 år som serie, ge ut ett antal samlingsvolymer med Eugen Semitjovs produktion av Allan Kämpe - med helsidor från åren 1943-1945 och dagstrippar från åren 1945-1957.
Läs mer om det nya projektet på
Serieforum

 

Allan Kämpe seriefanzine

Jan Murevärn har även skapat
en typ av seriefanzine om Allan Kämpe & co; Gondwana,
som
kom ut i maj 2014.

Allan Kämpe på Facebook.

Allan Kämpe finns numera även upplagd på Facebook;
Här kommer Eugen Semitjovs dagstrippar och helsidor att läggas upp löpande med en dagsstrip varje vardag och söndag och med en helsida varje lördag.
Dagsstripsäventyret är "Den artificiella orkanen" som var första dagsstripserien från 1945, och söndagsserien (helsidan) är "Allan Kämpe och Hjärntrusten" som är det första
äventyret från 1943.
Dock är mycket av seriematerialet (från E. Semitjovs produktion) baserat på gryniga tryckkopior och således inte av allra bästa kvalitet.
Kvaliteten i samlingsvolymerna kommer att bli avsevärt mycket bättre då dessa till större delen kommer att baseras på de vackra och skarpa originalen.

Eugen Semitjovs Allan Kämpe kan läsas på följande Facebook-sida.
Där finns både dagsstrippar och söndags-helsidor.

Parallellt med detta kommer ett av Jan Murevärn nytecknat äventyr att löpande, med en ny
strip varje vecka, publiceras på den nya svenska serietidningen "Seriemix" sida på Facebook.
Premiären skedde i samband med seriemässan 'Uppsala Comix' den 10:e april i år.
För manus och teckningar svarar Jan Murevärn och med tuschningen är Bo Hernö behjälplig.
Här intill är Jans första strip från äventyret som har titeln "Tibets Glömda Dal".


Norge:
Serien kom till Norge alldeles efter andra världskriget. Den började då publiceras i två veckotidningar; 'Vårt Blad' och 'Mannfolk'. Båda tidningarna publicerade serien under åren 1945-1946. I 'Vårt Blad' fick serien från början heta "Kjempe-Knut og Hjernetrusten" men detta ändrades efter några veckor till "Kjempe-Knut ved Hjernetrusten". I 'Mannfolk' fick serien namnet "Kjempe-Allan ved Hjernetrusten".
Episoden som publicerades i de båda tidningarna var densamma som publicerades i 'Veckans serier' i Sverige.

Därefter flyttade serien över till 'Alle menns blad' där den började i nr. 18/1947. Den höll där på t.o.m nr. 35/1957.
De första åren var det söndagssidor som publicerades men fr.o.m nr. 48/1954 övergick man till att presentera dagsstrippar.

I början publicerades serien enbart i svart-vitt men övergick fr.o.m nr 28/1951 att publiceras i röd-svart färgsättning.
Vid tre tillfällen presenterades dock serien i en blå-svart färgsättning, i nr. 11/1952 och nr. 35 och nr. 36/1954.
En annons för 'Vårt Blad' i 'Aftenposten'
den 8:e sept. 1945 gjorde reklam
för den nya serien. Motsvarande
annons var också samma dag
införd i 'Arbeidarbladet'.


'Vårt Blad' nr. 8/1945

.................'Vårt Blad' nr. 11/1946'Alle menn' startade 1929 under namnet 'Mystikk' men
ändrade 1945 namn till 'Alle menns blad' ('Alle menn').
Tidningen var ett kriminalmagasin med en stor huvudstory
i varje enskilt nummer. Tanken 1945 var nog att frigöra sig från detta och bli en mer allsidig tidning,
men 'Alle menn' fortsatte i samma stil till 1963.
De första åren kom tidningen ut med 26 nummer per år
men fr.om. 1954 började man ge ut tidningen varje vecka. Tidningen upphörde 2006.


'Alle menns blad' nr. 10/1949
(äventyret var "Meteor observerad")

'Alle menns blad' nr. 43/1954
(äventyret var "I Jordens innandöme")

'Alle menns blad' nr. 19/1957
(äventyret var "Ringen i rymden")


"Kjempe-Allan" har inte gått i några serietidningar i Norge, men det
kom 1962 ut två seriealbum, i storformat (Formatic Press).
Dessa hade titeln "Allan Kjempe"
.

Äventyren i dessa album var de samma som publicerades i de svenska 'Formatic Press'-albumen nr. 1 och nr. 2/1962.


Förteckning över Allan Kämpes äventyr i 'Alle menns blad' i Norge

 

Ett stort tack till Kjell Steen för informationen om publiceringen i Norge.


 


Serien om Kjempe Allan i 'Alle menns blad' har i sin helhet återutgivits i bokformat.
Boken är i A4-storlek och är på 352 sidor varav 335 seriesidor.
Utgivare är jag, Björn Harnby, och Kjell Steen i Norge.

 


Danmark:
I Danmark publicerades "Allan Kämpe" i veckotidningen 'Tempo'.
Serien hette där "Allan Strong".
'Tempo' gavs ut från 1932 till 1964 och innehöll ett stort antal tecknade serier och mycket filmmaterial.
"Allan Strong" publicerades i Tempo från nr. 19/1947 till nr. 27/1957.
Från början presenterad serien på en hel sida i fyrfärgstryck, storlek 16,5 x 23 cm
men fr.o.m nr. 1/1948 minskade man höjden på serien
till 17 cm och presenterade en annan serie ”Fabian” nedanför "Allan Strong".
Undantag gjordes dock i nr. 52/1949 – 11/1950 då serien åter hade
sin ursprungliga storlek.

Serien har inte publicerats i någon dansk dagstidning eller i någon dansk serietidning eller seriealbum.


nr. 19/1947 (första)
(äventyret var "Skuggor över Kina")


nr. 27/1957 (sista)
(äventyret var "Café Universum")

Förteckning över Allan Kämpes äventyr i 'Tempo' i DanmarkEtt stort tack till Lars Skovmand och Henning Bjerregård Jensen för informationen om publiceringen
i Danmark.

..

Serien om Allan Strong från 'Tempo' är också återutgiven i bokformat, i två volymer.
Böckerna har hårda pärmar, är i A4-storlek och är på 264 resp. 272 sidor.
Bok 1 innehåller de 13 första episoderna från Tempo nr. 19/1947-34/1952.
Bok 2 innehåller resterande 9 episoder från Tempo nr. 35/1952-27/1957
Den danska utgåvan bestod av 505 planscher jämfört med 332 i Norge. Det publicerades 11 äventyr i Danmark
som aldrig publicerades i Norge. Det är totalt 273 planscher i den danska utgåvan som aldrig publicerades i Norge.

 

Finland:
 
Allan Kämpe-serien hette
i Finland "Antti Salama", men kallades i vissa tidningar för "Kapteeni Uljas".
Serien gick bl.a i
'Maaseudun Tulevaisuus' där äventyr från 1940-talet och 1950-talet publicerades, oftast med två strippar åt gången då tidningen utkom tre gånger i veckan.
Serien började där den 30:e april 1946.
 

'Maaseudun Tulevaisuus' 30.4.1946.
- Första stripparna från äventyret "Den artificiella orkanen" som var det första dagstidningsäventyret.

'Maaseudun Tulevaisuus'
1.7.1952. Från äventyret "Skuggor i Kina"

Tyskland:
 
Allan Kämpe-serien hette
i Tyskland "Gert Kemp" och publicerades där i en ungdomstidning under några år i början av 1950-talet.
Den presenterades där på helsida med 4 strippar. Här är ett ex. från äventyret "Ringen i Rymden".

 


Info hämtad från seriefanzinet
Sefloklin nr. 3/1978


Argentina:
 
Serien om Allan Kämpe fick i Argentina heta "Alan, El Triunfador del Atomo" och/eller "Alan, El Rey del Atomo".
Allan Kämpe hette Alan Champion och serien publicerades i tidningen 'Pif-Paf' under 1940- och 1950-talen.

Omslagsbild från episod "Sahara".... "Grodligan"...................................."Rivalerna" (Supplement till 'Pif Paf',
Serie 23. 1958


USA: 
Det gjordes ett försök 1946 att introducera "Allan Kämpe" i USA.
Serien skulle där ha hetat "Alan Champion of the Atomic Trust".
Det blev dock inget av med den lanseringen.
Semitjov stavades där Semichov för att uttalet skulle stämma bättre.
 
Info om publ. i USA är hämtad från seriefanzinet Sefloklin nr. 3/1978

Serieorginal D-2581 från äventyret "Elektroraketen" från 1954. (orginalstorlek: 42,8 x 14,2 cm)


Eugen Semitjov
(22.5.1923 - 12.6.1987)
Eugen föddes i Ryssland men växte upp i Stockholm. Hans fader, författaren Vladimir Semitjov, influerade honom med
sina fantastiska science-fiction-berättelser och väckte hans kärlek till rymden som sedan följde honom genom livet.
I början av fyrtiotalet hade han påbörjat en planerad ingenjörsbana, och arbetade vid en ritbyrå i Sundbyberg utanför Stockholm. Där upptäckte man ganska snart att han även hade talang för att teckna, och han råddes att ta en tecknarkurs för att sedermera kunna arbeta som katalogtecknare.
Han började då en kvällskurs på Berghs Reklamskola och jobbade på ritbyrån på dagarna. Rektorn för skolan gav honom chansen att teckna science-fiction och det slog väl ut tack vare hans fascination för Alex Raymonds "Blixt Gordon". Eugen skapade sin första egna science-fiction serie, "Rolf Stål", och försökte få den publicerad, bl.a på 'Bulls Presstjänst'.

Visserligen var "Rolf Stål" inte vad 'Bulls' ville ha, men de såg hans talang och föreslog honom att gå hem och fundera fram ett nytt förslag på en serie samt teckna några utkast till


Eugen S. tecknar Allan Kämpe


En serie-sida växer fram.

Länk till film från 1940-talet på YouTube som visare en ung Eugen Semitjov tecknande Allan Kämpe.
(se exempel på bilder ovan) Klicka här

denna, vilket Semitjov också gjorde. Serien om Rolf Stål publicerades senare i veckotidningen 'Såningsmannen' nr. 52/1952 - nr. 30/1953. Den fick där titeln "Äventyr i världsrymden".
Resultatet blev den nya serien "Allan Kämpe", och uppslaget till denna hjälte fick Semitjov från en novell hans far skrivit långt tidigare.
Denna gång föll serieidén i god jord hos 'Bulls Presstjänst', och Eugen erbjöds fast anställning som serietecknare. Året var 1943, och det var stor brist på serier p.g.a. av att 2:a världskriget pågick för fullt, och all import av amerikanska serier stoppats.
Hösten 1943 blev Eugen inkallad till militärtjänstgöring och tjänstgjorde under andra världskriget på F8 Barkarby som flygmekaniker. Enligt hans egen utsago började han teckna serien Allan Kämpe under de pass på F8 då det inte hände något utan alla väntade på order.
Året efter krigsslutet, 1946, övergav Eugen sin fasta anställning på 'Bulls Presstjänst' till förmån för en karriär som frilans samtidigt som han fortsatte att teckna "Allan Kämpe" fram till 1957.
Behovet att göra något annat började dock komma smygande. Det började med en rad korta artiklar, den första publicerades i 'Expressen' och hade rubriken "Rundresa i världsrymdens skärgård". Mot mitten av femtiotalet byttes 'Expressen' mot 'Aftonbladet', rymdartiklarna fortsatte att dyka upp men för det mesta kom det att handla om teknik, bilar, båtar och motorsport. Något som man vid redaktionen trodde var mer tilltalande för läsarna. Vändpunkten kom att inträffa natten mellan fredag och lördag den 5 oktober 1957, Sovjetunionen lyckades bli första nation att få upp en satellit i omloppsbana runt jorden. Ryssmånen eller sputnik som var det officiella namnet, blev startskottet för en rymdkapplöpning mellan Sovjetunionen och USA,

 
Tidigt exempel på Eugen Semitjovs
tecknarförmåga. Hämtat från Svenska
Dagbladet den 17:e maj 1931.
som inte skulle ebba ut förrän åtskilliga år efter den sista månlandningen. Detta blev även en hektisk period för Eugen Semitjov, tidningar och förlag stod i kö för att få bilder och artiklar av rymdexperten Semitjov och under 1970-1980-talen skrev han bl.a. ett stort antal artiklar för 'Svenska Dagbladet' och'Allers'. Sovjetunionens återhållsamhet med bildmaterial bidrog också starkt till den väldiga efterfrågan på tecknade illustrationer. Eugen Semitjov skrev även ett antal böcker om rymden som inlägg i debatten om flygande tefat.
En annan tecknad serie från Eugens penna var "Agent Noll Noll Sex". Den var specialgjord för tidningen 'SE' där den publicerades i nr. 24-43/1965.
1972 tilldelades Semitjov Stora Journalistpriset i gruppen för annan periodisk press med motiveringen; "för en lysande populärvetenskaplig journalistik, som från science fiction området övergått till verklighetsnära och realistiska reportage med årets serie i 'Allers' "Vår dramatiska framtid" som kulmen". Tre år senare, 1975, tilldelas Semitjov även Jules Verne Priset.
Eugen Semitjov gifte sig i december 1952 i Stockholms rådhus med operettskådespelerskan Inga Brinck. I april 1963 gifte han sig för andra gången med Anne Marie Machnow och 1963 föddes även sonen Jesper Semitjov. Eugen Semitjov avled den 12:e juni 1987 - endast 64 år gammal.


Andra tecknade serier av Eugen Semitjov:

"Äventyr i världsrymden"
Eugens första tecknade serie om Rolf Stål.
Den publicerades i veckotidningen 'Såningsmannen' nr. 52/1952-30/1953.


"Agent Noll Noll Sex"
Orginalserie för tidningen 'Se' där den publicerades i nr. 24-43/1965.

Annons om den nya serien från nr. 51/1952.


Seriesida nr. 1 från nr. 52/1952.


Serien om Rolf Ståls äventyr i världsrymden har 2019 återutgivits i häftes-format. Häftet är i A4-storlek är är på 32 sidor varav 30 seriesidor, dvs. samtliga sidor som publicerades i 'Såningsmannen'.Seriesida nr. 1 från nr. 24/1965.
"Dick Hunter, Äventyrsjägaren"
Eugen Semitjov påbörjade under
andra halvan av 1940-talet serien
"Dick Hunter, Äventyrsjägaren".
Det blev dock inget av med den
och det lär endast finnas 4 seriesidor och ett par illustrationer.
Tecknarstilen påminner även här
mycket om Alex Raymonds sätt att teckna.

 

 

 

 

 

 
 

 

 Eugen Semitjov tecknade även ett par episoder om "CAP-Olle".
Det var en reklam i serieformat om chokladen POMPOM från CAP.
Serien startade 1936 med en strip som relativt regelbundet publicerades i alla veckotidningar som ville ha den som reklam. Det var t.ex 'Folket i Bild', 'Vårt Hem', 'Året Runt' och 'Hemmets Veckotidning'. Den förste tecknaren var han som tecknade pojken på Kalles kaviartuben och han höll troligen på t.o.m 1938. Sedan kom långköraren Einar Norelius fram till 1954. Därefter kom Semitjov i två år och efter
det upphörde förmodligen serien.
Piloten som CAP-Olle i Semitjovs version upplever äventyren med heter "Kapten
Bull" och är förvillande lik Allan Kämpe.
Semitjovs version publicerades i 'Hemmets Veckotidning' i nr. 3 - 22/1954 och
serien hette då "Med CAP-Olle på äventyr i världsrymden" och i 'Året Runt'
i nr. 31 - 50/1955. Då hette serien enbart "Med CAP-Olle på äventyr".

Ett CAP-Olle-äventyr av Eugen Semitjov publicerades också 1956.
Det är obekant för mig vilken veckotidning som det
var.Från 'Hemmets Veckotidning'

Från 'Året Runt'.


Böcker av Eugen Semitjov:


1972


1974

1975

1977

1978

1979

1980

1982

1983

1985

Andra böcker av Eugen Semitjov:


1952


1956


1956


1958
16-sidigt häfte i stor-format med text och illustrationer av ES.

1960
16-sidigt häfte med en illustrerad berättelse för barn.

1978
Nyutgivning av
"Fyra filmrutor"

1979
Nyutgivning av
"Bilfirman 3 1/2"

1983
Skriven ihop med
Volodja Semitjov

1986

Exempel på konst av Eugen Semitjov:

Akvarell

Akvarell

Blandteknik

Blandteknik

_____________________________________________________
Created 2006 - updated dec. 2018, Björn Harnby. All rights reserved.